Dé embedded netwerk specialist
+31-40-2301.922

canAnalyser-lite

Enkelkanaals tool voor CAN, CAN-FD en LIN

De CAN Analyser is een krachtig, multi-inzetbare CAN analyse software tool voor de ontwikkeling, het testen en het onderhoud van CAN, CAN-FD en LIN netwerken. Het softwarepakket is modulair, open en uitbreidbaar. De CAN Analyser geeft snel gedetailleerde informatie over systemen die via CAN zijn aangesloten en van CAN, of optioneel van hoge protocollen als CANopen, J1939 of deviceNet gebruik maken. Dit is vooral belangrijk wanneer systemen niet werken zoals ze zouden behoren te functioneren.

De standaard versie ondersteunt meerdere CAN, CAN-FD of LIN kanalen tegelijkertijd en is bedoeld voor de ontwikkelaar die alle netwerkdetails inzichtelijk wil hebben. De Lite-variant is geschikt voor één enkel kanaal en ondersetunt de technicus die, vaak in het veld, berichtenverkeer op een bus wil analyseren.
Indien gewenst is (later) een upgrade naar de volledige versie mogelijk.
Ixxat canAnalyser-lite 3
Ixxat canAnalyser-lite 3
Ixxat canAnalyser-lite 3

Highlights

 • Geschikt voor CAN, CAN-FD en LIN
 • On-line bekijken van het volledige CAN-bus verkeer
 • Verzenden van een enkel bericht of serie(s) berichten
 • Toegang tot max. één kanaal tegelijkertijd
 • Opnemen van CAN-berichten met diverse trigger mogelijkheden
 • Onafhankelijk openen van modules maakt het gebruik van verschillende functie tegelijkertijd mogelijk
 • Statistische analyse van berichtenverkeer waaronder bus-belasting
 • Genereren van commandogestuurde opeenvolging van berichten
 • Eenvoudig uitbreidbaar met behulp van .NET extensies
 • Ondersteunt CANdb, FIBEX 3 en DIM databases voor interpretatie en verzending van CAN-berichten
 • Grafische presentatie van de inhoud van berichten (gelimiteerd tot 5 signalen)
 • Uitvoeren van scripts
 • Aanvullende modules beschikbaar voor CANopen, J1939 en DeviceNet

Configuratie en gebruik

Het controlepaneel van de canAnalyser vormt het centrale element bij de configuratie. Ondersteund door een Wizard wordt de gewenste CAN-interface geselecteerd en wordt de CAN-controller op de kaart geconfigureerd. Verder wordt gedefinieerd welke functiemodules aan de CAN-controllers zijn toegewezen. De configuratie word in de vorm van een boom helder weergegeven en het toewijzen van de modules gebeurt intuïtief door middel van Drag & Drop. Elke CAN-bus kan een database toegewezen krijgen.

Ixxat canAnalyser 3 - Control Panel
Control Panel
Ixxat canAnalyser 3 - Control Panel
Control Panel

Opmerking: Het aantal simultane beschikbare kanalen is in de canAnalyser-Lite beperkt tot één enkele.

Ontvangen en weergeven van CAN-berichten (Receive module)

De ontvangen CAN-berichten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Ofwel alle berichten, of slechts bepaalde berichten, geselecteerd via een instelbaar filter, worden weergegeven. Berichten kunnen op twee manieren worden weergegeven. In een seriële modus (Scroll Modus) worden de berichten achtereenvolgens, samen met de tijd van ontvangst, in een lijst weergegeven. Deze weergavevariant is vooral geschikt voor het monitoren van berichtenreeksen. In de overschrijvende weergave (Overwrite Mode) worden de ontvangen berichten daarentegen gesorteerd naar identificator in een lijst gezet en vervolgens permanent overschreven met de actueel binnenkomende data. Elk bericht krijgt een teller toegewezen, welke de algemeenheid van deze overdracht laat zien. Een veranderende byte wordt in kleur gemarkeerd. Door de additionele cyclustijd monitoring wordt de regelmaat van ontvangst geregistreerd.
Voor verdere observatie van bepaalde berichtengroepen kan de ontvangstmoduel meervoudig opgestart worden, waarbij elke keer een sectie van de CAN-datastroom kan worden weergegeven.

Ixxat canAnalyser 3 - Receive Module
Receive Module
Ixxat canAnalyser 3 - Receive Module
Receive Module

Verzenden van CAN-berichten (Transmit Module)

Te verzenden berichten kunnen door de gebruiker worden georganiseerd in een berichtentabel. Individuele ingaven vanuit deze tabel kunnen eenmalig of cyclisch doorgestuurd worden. De tabel bevat zowel de definitie van het bericht (identificator, data bytes, RTR bit) als een omschrijving van het bericht. De invoer van de data kan zowel decimaal als hexadecimaal zijn. Voor cyclisch door te sturen berichten kan een cyclustijd van 250 us (afhankelijk van de gebruikte hardware) tot 100s worden ingesteld. In de cyclische doorvoermodus incrementeren identificatoren en data-inhoud automatisch.

Ixxat canAnalyser 3 - Transmit Module
Transmit Module
Ixxat canAnalyser 3 - Transmit Module
Transmit Module

Opnemen van CAN-berichten (Trace Module)

Met de opnamemodule (Trace Module) worden alle ontvangen berichten en error frames direct op de hard disc opgeslagen. De opname kan worden begonnen en beëindigd middels de Trace-bediening. Verder kunnen triggercondities voor het beginnen en eindigen als ook filters voor de te op te nemen CAN-berichten voor elke bus worden gedefinieerd. Een opname kan op elk moment worden bekeken en naar een off line systeem worden overgebracht voor verdere analyse met specifiek hiervoor geconfigureerde analysemodulen, of; online met behulp van de sequentiemodule (beperkt aantal berichten).

Ixxat canAnalyser 3 - Trace Module
Trace Module
Ixxat canAnalyser 3 - Trace Module
Trace Module

Afspelen van geregistreerde data (Replay Module)

Met de Replay-module kunnen geregistreerde bestanden opnieuw worden bekeken. In de online modus kunnen de berichten naar het CAN-netwerk worden gestuurd en ontvangen via zelf ontvangst en in de off line modus kunnen berichten worden gedistribueerd naar de aangesloten canAnalyser-modules.

verzenden van berichtenreeksen (Sequencer Module)

Gedurende de ontwikkeling van CAN-instrumenten, functies, protocollen en complete systemen, kunnen situaties worden beproefd door het versturen van berichtenreeksen. (Nog) niet beschikbare apparatuur kan zo worden gesimuleerd. De berichtenreeksen worden gecreëerd met eenvoudig te leren commando’s (zoals doorsturen van een bericht, wachten op een bericht, een pauze van een gespecificeerde duur, herhalen, input van de gebruiker) via een geïntegreerde editor en met een druk op de knop uitgevoerd.

Symbolische interpretatie en weergave procesvariabelen (Signal Module)

Deze module gaat een stapje verder dan de Ontvangst Module: niet alleen wordt de identificator van een CAN-bericht met een symbolische naam weergegeven, ook de volledige inhoud van een bericht wordt op basis van de in de database vastgelegde interpretatieregels geëxtraheerd en in signalen (fysieke waardes) weergegeven. De in een CAN-bericht opgeslagen signalen kunnen met de Signal Module naar keuze worden weergegeven in de seriële modus (Scroll-Mode) of in de overschrijvende modus (Overwrite-Mode). Berichten en signalen kunnen individueel worden geactiveerd en gedeactiveerd, dus van interpretatie uitgesloten worden.

Ixxat canAnalyser 3 - Signal Module
Signal Module
Ixxat canAnalyser 3 - Signal Module
Signal Module

Grafische dataweergave

Datainhoud van CAN-berichten worden weergegeven in een grafische module in een venster over de tijdsas. De weergegeven informatie zoals de naam en de eenheid worden automatisch overgenomen van de database die aan de betreffende CAN-bus is toegewezen. De data wordt real time weergegeven, waarbij per grafiekvenster maximaal 16 signalen over tot vier tijdsassen worden verdeeld. Eveneens wordt de huidige waarde van een signaal numerologisch. Met behulp van een meetbalk kunnen specifieke waardes worden vastgesteld en conclusies worden getrokken.

Ixxat canAnalyser 3 - Graphic
Graphic
Ixxat canAnalyser 3 - Graphic
Graphic

Opmerking: Het aantal simultane signalen dat gepresenteerd kan worden in de canAnalyser-Lite is beperkt tot 5.

Scripting Host

Met de Scripting Host wordt een krachtige interface ter beschikking gesteld die de voordelen van grafische Windowsprogramma’s combineert met de flexibiliteit van scripts. De canAnalyezer kan met behulp van de Scripting Host snel en eenvoudig worden aangepast aan specifieke meet- en analysetaken. Dit stelt de gebruiker in staat instrumenten en protocollen te simuleren of om bestaande instrumenten in de gesimuleerde restbus te testen en in gebruik te nemen. Specifieke testomgevingen kunnen eenvoudig tot stand worden gebracht met willekeurige Windows interfacecomponenten. De Scripting Host ondersteunt de standaard scripttalen #C en Visual Basic.NET. De incorporatie van DLLs maakt het hiermee ook mogelijk om verdere modules te integreren.

Programmeerbaarheid

Door de open .NET-programmeerinterface heeft de gebruiker de mogelijkheid om de canAnalyser uit te breiden met eigen modules of gebruikersinterfaces. Met de gangbare Windows ontwikkelingssystemen (o.a. Visual Studio.NET) kunnen nieuwe, op zichzelf staande modules worden ontwikkeld en aan de canAnalyser worden toegevoegd. Zo is het voor gebruikers mogelijk interfaces te creëren voor de eigen systemen of voor specifieke instrumenten of tools met systeemspecifieke analysefuncties.

Editor voor de berichtendatabases

De basis voor de interpretatie en symbolische weergave van de in de CAN-berichten doorgestuurde data is de berichtendatabase. Hier wordt aan elk CAN-bericht op basis van de identifier een naam toegewezen. 

Hardware vereisten
- PC met Windows XP / Vista / Win 7, Win 8 of Win 10 (32/64 bit)
- Ixxat CAN interface en VCI-driver
- Ixxat CAN-FD interface en VCI-driver voor CAN-FD
- Ixxat CAN-interface met LIN-interface en VCI-driver voor LIN
Leveromvang
- Software als single user licentie, bestaande uit:
  Bedieningspaneel, Receive module, Transmit module, Trace module, Replay module,
  Signal module, Signal transmit module, Sequencer module en Scripting host module
- Database editor
- Voorbeeldprogramma's voor het gebruik van de programmering-interface
- Gebruikershandleiding
- USB licentie-dongle (vereist één USB 2.0 aansluiting)

Bestelnummer(s)

1.12.0166.31000
canAnalyser-lite 3.1
 

Sets met protocol-module en USB-to-CAN interface

1.03.0166.30001
canAnalyser lite Set CANopen
canAnalyser-lite V3.1 + CANopen Module + USB-to-CAN V2 Compact
 
1.03.0166.30002
canAnalyser lite Set DeviceNet
canAnalyser-lite V3.1 + DeviceNet Module + USB-to-CAN V2 Compact
 
1.03.0166.30003
canAnalyser lite Set SAE J1939
canAnalyser-lite V3.1 + SAE J1939 Module + USB-to-CAN V2 Compact
 


Modules
De CANopen, deviceNet en J1939 modules kunnen ook later aan de canAnalyser-lite 3 toegevoegd worden.
Bij een upgrade van canAnalyser-lite 2.x naar 3.0 is ook een upgrade van de eventuele modules benodigd. Vraag naar de mogelijkheden!

 

 

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de canAnalyser-lite? Vraag dan, geheel vrijblijvend, een offerte aan. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar of ga naar onze contactpagina.
Bellen kan natuurlijk ook, we zijn bereikbaar op 040-2301.922. We helpen u graag en bieden u direct praktisch advies en ondersteuning.

Gerelateerde producten

canAnalyser 3 Suite

Bekijk en analyseer CAN, CAN-FD en LIN communicatie

PC CAN-interfaces
CAN Repeaters
CAN Bridges & Gateways
Communicator CAN
CANopen X-gateway
CANopen PLC-extentions
CAN Diagnose Tools
CANopen Software
CAN Toebehoren