Dé embedded netwerk specialist
+31-40-2301.922

Privacy

Twincomm hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg volgens de Europese GDPR-richtlijnen. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Twincomm omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 1. Aard van de persoonsgegevens die Twincomm verwerkt;
 2. Waarom Twincomm uw gegevens nodig heeft;
 3. Hoe lang bewaart Twincomm uw gegevens?
 4. Met wie deelt Twincomm uw gegevens?
 5. Websitebezoek, Cookies en Google Analytics;
 6. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
 7. Beveiliging.

1. Aard van de persoonsgegevens die Twincomm verwerkt

Twincomm verwerkt persoonsgegevens over u doordat u producten of diensten van ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor onze nieuwsbrief slaan we enkel en alleen uw e-maladres op.

2. Waarom Twincomm uw gegevens nodig heeft?

Twincomm verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het uitvoeren van onze projecten
 • U te ondersteunen in het gebruik van onze producten of diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen bestellen

3. Hoe lang bewaart Twincomm uw gegevens?

Twincomm zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Met wie deelt Twincomm uw gegevens?

Twincomm verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien deze gegevens uitgewisseld worden met derden, wordt u hierover geïnfromeerd.

5. Websitebezoek, Cookies en Google Analytics

Twincomm gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw device(IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt dit aanvragen via onze contactpagina.
Gegevens kunnen enkel verwijderd worden indien uw relatie met Twincomm is beëindigd. Bent u klant of leverancier, dan zal u geen aanspraak kunnen maken op het verwijderen van gegevens indien deze noodzakelijk blijken om te kunnen samenwerken of indien er dringende gronden zijn om gegevens bij te houden. In een dergelijk geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

7. Beveiliging

Twincomm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact via onze contactpagina.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018 (versie 2.0)