Dé embedded netwerk specialist
+31-40-2301.922
Automotive Configuration Tool (ACT) - Veelzijdige oplossingen voor het Embedded Platform

Automotive Configuration Tool (ACT)

Veelzijdige oplossingen voor het Embedded Platform

Automotive Configuration Tool (ACT) - Veelzijdige oplossingen voor het Embedded Platform

De Automotive Configuration Tool (ACT) en het Embedded Platform vormen de basis voor een verscheidenheid aan automotive test-oplossingen. De software is beschikbaar in diverse bundels.

 

PC-software en run-time

De Automotive Configuration Tool (ACT) is krachtige, maar toch zeer makkelijk te gebruiken, PC-software met veelzijdige functies en mogelijkheden. ACT draait vervolgens als run-time op het IXXAT Embedded Platform.

IXXAT Embedded Platform & ACT - Licentie, Bundel en Run-time Model
IXXAT Embedded Platform & ACT - Licentie, Bundel en Run-time Model

Saftware bundels en onderdelen

De Automotive Configuration Tool (ACT) is modulair van opzet en is in drie bundels beschikbaar met de onderstaande samenstelling:

  RBS & Gateway Gateway Logger
IxAdmin
Vehicle Editor
RBS    
Gateway  
Data Logger
Signaal visualisatie
Ontwikkel tool
 

Functies & Modules

Detail-overzicht van de functies en modules:

IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - IxAdmin

IxAdmin

Administratie-tool voor het embedded platform dat via USB, Ethernet of Wi-Fi met het apparaat verbonden is.

 • Up-/download van configuraties
 • Uitvoeren van updates
 • Runtime licentiebeheer
 • Algemene instellingen
IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Vehicle Editor

Vehicle Editor

Basis voor de meeste oplossingen vormen de bus beschrijvingen in CANdB, FIBEX of AUTOSAR-XML-formaat. De beschrijvingen bevatten een grote hoeveelheid informatie, maar vaak niet alle benodigde data. Met behulp van de Vehicle Editor kan alles wat hoort bij een bepaald voertuig, een integratie-niveau of een test configuratie eenvoudig worden gecombineerd.

Residual Bus Simulation (RBS)

De RBS weergave van ACT voorziet in een simulatie-omgeving voor elektronische controle-eenheden (ECU's) om ze onafhankelijk van andere netwerkapparaten te kunnen testen.

 • Generatie van de nodige communicatie verkeer
 • Automatische berekening signaal-gebasseerde CRCs en keep-alive counters
 • Met configuratiewizard, geen programmeringsinspanning nodig
 • Eenvoudige grafische configuratie van de simulatie
 • Zelfstandig uitvoeren van de gegenereerde functiemodules op het embedded platform
IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Residual Bus Simulation (RBS)

XCPonEthernet

 • Controle van de resterende bussimulatie en evaluatie van de communicatiedata via gestandaardiseerd protocol
 • Signalen van CANdb en/of FIBEX bestand samenvoegen in een A2L-bestand voor import in geschikte software-oplossingen
 • Presentatie van alle signalen op de bus en invloed op alle signalen van de RBS

HIL signaal manipulatie

Op basis van de FlexRay/CAN RBS en de XCPonEthernet-uitbreiding kunnen de verzonden signalen van de RBS worden gedefinieerd en aangepast. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • Aan-/uitschakelen van signalen voor een bepaalde tijd of een aantal cycli
 • Overdracht van bepaalde vervangende waarden met uitgeschakelde signalen
 • Gedefinieerd corrumperen van CRC's en keep-alive counters

De besturing van de signaalaanpassing kan plaatsvinden via gebruikerscode, de gateway of via XCPonEthernet.

Gateway

De gateway is, net als RBS, een view van ACT. De gateway is een veelzijdige oplossing, die alleen of in combinatie met een RBS kan worden gebruikt om verschillende datastromen met elkaar te combineren. Het maakt niet uit of er fysieke dan wel virtuele bussystemen bij betrokken zijn. De gateway weergave in ACT is verdeeld in twee delen: bron- en doel. Mapping van berichten of individuele signalen van de bron-bus naar de doel-bus vindt altijd plaats via drag & drop. De gecreëerde configuratie kan vervolgens in een IXXAT ingebedde platform worden geladen en stand-alone worden uitgevoerd.

IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Gateway

FlexRay, CAN & CAN FD

Een bus beschrijving bestand kan worden verstrekt voor fysieke FlexRay, CAN en CAN-FD bussystemen. Met behulp van de signaal-gebaseerde gateway is het daardoor mogelijk om signalen uit verschillende bronberichten te combineren in een doel-bericht.

 • Vrije keuze van stuur triggers en mogelijke standaardwaarden
 • Optionele automatische signaaltransformatie, als de signaalbeschrijving van het bron- en doelsignaal van elkaar afwijken
 • Cyclustijd aanpassing van verzonden berichten om de ontvanger die aan de doel-bus is toegewezen te ontzien

Analoge & digitale I/O

Na de configuratie van de datarichting, waardenbereik, conversieregels en eenheden, kunnen de I/O’s gemakkelijk gemapped worden via drag & drop. Dit maakt het mogelijk om trigger-ingangen/-uitgangen van de logger te mappen of voertuigsignalen op basis van analoge ingangen in te vullen.

 • Verschillende I/O’s ondersteund, afhankelijk van de gebruikte embedded platform
 • Gemakkelijk toegevoegd aan de gateway in de vorm van een virtuele bus

Generic Ethernet

Naast de CAN-interfaces die in het apparaat zijn geïnstalleerd, beschikt het embedded platforms over max. 16 "virtuele CAN Ethernet" bussen.

 • Het IXXAT-protocol dat wordt gebruikt voor de ontvangst en verzending van berichten van/naar 16 verschillende IP-adressen
 • Genereren van CANdB bestanden voor elke virtuele CAN-bus via ACT, zodat externe stations de datastroom kunnen interpreteren
 • Ieder virtual CAN-kanaal kan worden geëvalueerd door de besturings-PC, worden geanalyseerd met de IXXAT canAnalyser of worden terug getransformeerd naar CAN via een IXXAT CAN@net II

EtherCAT

 • De EtherCAT-extensie voor de FRC-EP190 maakt het combineren avn de automotive met de industriële wereld in een testbank mogelijk
 • Gemakkelijk signaal-selectie, voor analyse en stimulering via EtherCAT, met behulp van ACT
 • EtherCAT configuratie kan direct uitgelezen worden

FDX

De Fast Data Exchange-protocol is een Ethernet-communicatie-interface en is een populair alternatief voor XCPonEthernet voor toegang tot fysieke signalen.

 • Geen uitgebreide communicatie-stack nodig
 • Snelle implementatie op ieder doelplatform
 • Interpretatie van de datastroom via een XML beschrijving bestand dat met ACT gegenereerd is

MATLAB / Simulink

 • Integratie van zelggemaakte MATLAB / Simulink-modellen
 • Verzenden en ontvangen van gegevens via de gateway
 • Vereist Matlab / Simulink licentie voor Embedded Systems

Gebruikerscode

 • Eenvoudige implementatie van eigen functies, bijv. voor de controle van de digitale uitgangen of de uitvoering van complexe trigger-modules voor de logger
 • Gebruikerscode bus toegevoegd als een virtuele bus naar de gateway configuratie
 • I/O signalen voor eigen code mapped via drag & drop van en naar alle andere bussystemen
 • Gebruikerscode applicatie wordt geschreven in standaard C en kan ook specifieke algoritmes vertegenwoordigen
 • Eclipse-gebaseerde SDK incl. remote debugger voor het ontwikkelen en testen van de applicatie

Functionele modellen

Voor sommige gebruikers is de ontwikkeling van C code wellicht te complex of bestaan er al modellen vanuit andere projecten. De integratie van deze modellen is mogelijk via een API, gebaseerd op de gebruikerscode bus. Net als bij de gebruiker code, kan een Matlab / Simulink model dan toegang tot de gemapte signalen en berichten.

Signaal- & datalogger

 • Gemakkelijk toegevoegd aan de gateway- configuratie als een virtuele bus
 • Signalen en berichten worden gemapped op de logger bus via drag & drop om opgenomen te worden
 • Definitie van triggeringangen op basis signaal en grafisch configuratie
 • Opname voor alle aangesloten bussystemen op een gemeenschappelijke tijdbasis
 • Verschillende formaten voor opname op SDHC-kaart ondersteund
 • Log afzonderlijk of parallel met een resterend bus simulatie
 • Opnamen kunnen worden afgespeeld in de juiste chronologische volgorde
IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Signaal- & datalogger

Signaalvisualisatie

 • Gemakkelijk toegevoegd aan de gateway- configuratie als virtuele bus
 • Eenvoudige weergave en stimulatie voor alle toegewezen signalen met behulp van de geïntegreerde webserver
 • Ieder apparaat (PC, smartphone, tablet) kan als display worden gebruikt
 • Aansluiting van het display-apparaat via USB, Ethernet of Wi-Fi
 • Vereist slechts een HTML5-capabele web browser
 • Standaard HTML-pagina geschikt voor eenvoudige aanpassing door de gebruiker
IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Signaalvisualisatie

Ontwikkelgereedschap

Een op Eclipse gebaseerde ontwikkelomgeving is beschikbaar voor de ontwikkeling van eigen applicaties. Met behulp van deze ontwikkelomgeving kan gebruiker code voor de uitbreiding van de gateway oplossing of voor volledig gescheiden toepassingen worden gecreëerd. Dit wordt ondersteund door de integratie in het ACT-project, de handige editor, cross-compiler, evenals een high-level taal debugger. De ontwikkelde applicaties kunnen stand-alone of op de IXXAT embedded systemen worden uitgevoerd.

IXXAT Automotive Configuration Tool (ACT) - Ontwikkelgereedschap