Dé embedded netwerk specialist
+31-40-2301.922

ACT Free Bundle

ACT Basis met Logger and Gateway

Het Automotive Configuration Tool (ACT) is een krachtig en eenvoudig te gebruiken PC softwarepakket voor de Embedded Platforms met veelzijdige functies.

Deze software bundel omvat de volgende onderdelen:

 • Gateway - Gateway & Bridging
 • Logger - Datalogger & Trigger
 • Basis - IxAdmin, Editor, Visualisatie en Ontwikkelgereedschap
Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT)

Functies & Modules

Detail-overzicht van de functies en modules in deze bundel:

Gateway

De gateway verzorgt niet alleen de gegevensoverdracht van de ene CAN-bus naar de andere, maar maakt het ook mogelijk om "logische" bussystemen - zoals gebruikerscode, datalogger, Matlab/Simulink (optie), enz. - te verbinden met de algehele gegevensuitwisseling. Met deze strategie is het mogelijk om elk frame, PDU of signaal afzonderlijk van bron naar bestemming te routeren. Dit kan direct of maar bijvoorbeeld ook via gebruikerscode om de gegevens on the fly te manipuleren.

Dit is mogelijk door de Gateway-weergave van de ACT-tool te gebruiken en met drag & drop de relatie tussen bron en bestemming te definiëren. Sleep gewoon de gewenste gegevens van de bronbus en laat ze op de bestemming vallen - niet relevant of dit een echt bussysteem is of de gebruikerscode, logger of iets anders. Aan het einde kan de gemaakte configuratie worden geladen op een Ixxat embedded platform en stand-alone worden uitgevoerd.

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Gateway
Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Gateway

FlexRay, CAN & CAN FD

Een bus beschrijving bestand kan worden verstrekt voor fysieke FlexRay, CAN en CAN-FD bussystemen. Met behulp van de signaal-gebaseerde gateway is het daardoor mogelijk om signalen uit verschillende bronberichten te combineren in een doel-bericht.

 • Vrije keuze van stuur triggers en mogelijke standaardwaarden
 • Optionele automatische signaaltransformatie, als de signaalbeschrijving van het bron- en doelsignaal van elkaar afwijken
 • Cyclustijd aanpassing van verzonden berichten om de ontvanger die aan de doel-bus is toegewezen te ontzien

Analoge & digitale I/O

De FRC-EP- en CANnector-apparaten bieden ook analoge of digitale I/O-poorten. Met ACT kunt u deze signalen gebruiken zoals elk ander signaal in uw configuratie.
Na de configuratie van de datarichting, waardenbereik, conversieregels en eenheden, kunnen de I/O’s gemakkelijk gemapped worden via drag & drop. Dit maakt het mogelijk om trigger-ingangen/-uitgangen van de logger te mappen of voertuigsignalen op basis van analoge ingangen in te vullen.

 • Verschillende I/O’s ondersteund, afhankelijk van de gebruikte embedded platform
 • Gemakkelijk toegevoegd aan de gateway in de vorm van een virtuele bus

Bridging

Ixxat’s Generic Ethernet-protocol maakt verbindingen over grote afstand mogelijk. Generic Ethernet is een virtueel CAN (FD), FlexRay of LIN bussysteem op Ethernet. Door middel van ACT kan de gewenste data van/naar het Generic Ethernet bussysteem gemapt worden.

De gegevens worden vervolgens via Ethernet gedistribueerd en kunnen worden vertaald naar de fysieke protocollen met behulp van de CANnector of FRC-EP-serie apparaat. Dit is de klassieke range extender.
Voor de aansluiting van de datastroom rechtstreeks op een pc, kan de VCI-driver gebruikt worden om het apparaat als een externe pc-interface te gebruiken. Het Generic Ethernet-protocol is heel eenvoudig te implementeren op elk doelbesturingssysteem via een communicatie script.

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Bridging

Er kunnen maximaal 16 van dergelijke virtuele bussen worden geconfigureerd. Hiermee kan de gewenste gegevens niet naar één maar naar maximaal 16 verschillende IP-adressen of poorten worden distribueert. Zodoende is het mogelijk een eigen op Ethernet gebaseerde communicatienetwerk te creëren en gewoon CAN (FD), FlexRay of LIN-protocollen te gebruiken op de last mile.

Het Generic Ethernet-protocol maakt ook de combinatie mogelijk van Ixxat CAN@net-apparaten met CANnector of FRC-EP-serie apparaten. Deze opent de mogelijkheid om uit te breiden tot maximaal 136 CAN/72 CAN FD-interfaces.

Datalogger

Voeg met behulp van ACT data logging-functionaliteit toe aan de configuratie. De loggerbus is een 'logische' bus binnen ACT die alleen gegevens kan ontvangen.

Elk signaal binnen de configuratie - CAN (FD), LIN, FlexRay-signaal/frames, UserCode, enz. - kan via drag en drop worden toegewezen aan de loggerbus en kan vervolgens worden opgenomen op massaopslag apparaat, of de cloud, voor latere analyse. De logger ondersteunt:

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Data logger
 • Registreer van gegevens in CSV-, ASC-, BLF- of MDF-indeling
 • Gebruik van meerdere opnamegroepen om de data die bij elkaar hoort te groeperen
 • Gebruik van triggersignalen om te beslissen wat wanneer wordt opgenomen
 • Gebruik van een ringbuffersysteem om ook gegevens op te nemen "voordat" een bepaalde trigger optreedt
 • Beslissen of een getriggerde gebeurtenis, cyclisch of bij een signaalverandering wordt opgenomen
 • Gebruik van analoge en/of digitale I/O's voor een handmatige triggering
 • Gebruik van de logger-functionaliteit alleen of in combinatie met elke andere functionaliteit die parallel wordt uitgevoerd op de CANnector of FRC-EP serie apparaat
 • Toegang tot de logger via websockets in een browser

Trigger

De trigger is een andere logische bus die aan de ACT-configuratie kan worden toegevoegd. Bij gebruik, kan elk signaal binnen de configuratie worden toegewezen aan de triggerbus door middel van het drag & drop-concept en als ingangssignaal worden gebruikt. De trigger-engine kan grafisch worden vormgegeven. Er kunnen verschillende functionele blokken worden gebruikt:

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Trigger
 • Timer
 • Teller
 • Drempelwaarde
 • Flip flops
 • Logische combinaties


Door deze blokken te verbinden, is het mogelijk om een triggerlogica te definiëren die vervolgens resulteert in triggersignalen als uitvoer van de triggermotor. Deze uitgangen zijn normale signalen zoals elk ander signaal in de configuratie. Ze kunnen worden gebruikt om:

 • Activeer de datalogger
 • Stuur de digitale uitgangen van de CANnector of FRC-EP-serie apparaat aan
 • Activeer de verzending van een bepaald bericht
 • Stuur een binair signaal op een fysiek bussysteem
 • Stuur een bepaalde functionaliteit in gedefineerde UserCode

Signaalvisualisatie

 • Gemakkelijk toegevoegd aan de gateway- configuratie als virtuele bus
 • Eenvoudige weergave en stimulatie voor alle toegewezen signalen met behulp van de geïntegreerde webserver
 • Ieder apparaat (PC, smartphone, tablet) kan als display worden gebruikt
 • Aansluiting van het display-apparaat via USB, Ethernet of Wi-Fi
 • Vereist slechts een HTML5-capabele web browser
 • Standaard HTML-pagina geschikt voor eenvoudige aanpassing door de gebruiker
Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Signaalvisualisatie

Ontwikkelgereedschap (UserCode)

ACT maakt veel verschillende configuraties mogelijk, maar biedt natuurlijk niet alle mogelijke functionaliteit. In dat geval kan een configuratie worden uitgebreid met een eigen C gebruikerscode.
Een op Eclipse gebaseerde ontwikkelomgeving is beschikbaar voor de ontwikkeling van eigen applicaties. Met behulp van deze ontwikkelomgeving kan gebruiker code voor de uitbreiding van een ACT-oplossing of voor volledig gescheiden toepassingen worden gecreëerd. ACT genereert een C-gebruikerscodesjabloon die al de API bevat om functies met de rest van het systeem te verbinden. Dit wordt ondersteund door de integratie in het ACT-project, de handige editor, cross-compiler, evenals een high-level taal debugger. De ontwikkelde applicaties kunnen stand-alone of op de Ixxat embedded systemen worden uitgevoerd.

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Ontwikkelgereedschap

Functionele modellen

Voor sommige gebruikers is de ontwikkeling van C code wellicht te complex of bestaan er al modellen vanuit andere projecten. De integratie van deze modellen is mogelijk via een API, gebaseerd op de gebruikerscode bus. Net als bij de gebruiker code, kan een Matlab/Simulink model dan toegang tot de gemapte signalen en berichten.

 • Eenvoudige implementatie van eigen functies, bijv. voor de controle van de digitale uitgangen of de uitvoering van complexe trigger-modules voor de logger
 • Gebruikerscode bus toegevoegd als een virtuele bus naar de gateway configuratie
 • I/O signalen voor eigen code mapped via drag & drop van en naar alle andere bussystemen
 • Gebruikerscode applicatie wordt geschreven in standaard C en kan ook specifieke algoritmes vertegenwoordigen
 • Eclipse-gebaseerde SDK incl. remote debugger voor het ontwikkelen en testen van de applicatie

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - IxAdmin
IxAdmin

Administratie-tool voor het embedded platform dat via USB, Ethernet of Wi-Fi met het apparaat verbonden is.

 • Up-/download van configuraties
 • Uitvoeren van updates
 • Runtime licentiebeheer
 • Algemene instellingen

Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) - Vehicle Editor
Vehicle Editor

Basis voor de meeste oplossingen vormen de bus beschrijvingen in CANdB, FIBEX of AUTOSAR-XML-formaat. De beschrijvingen bevatten een grote hoeveelheid informatie, maar vaak niet alle benodigde data. Met behulp van de Vehicle Editor kan alles wat hoort bij een bepaald voertuig, een integratie-niveau of een test configuratie eenvoudig worden gecombineerd.

Leveromvang
- Programma voor Windows™
- Gebruikershandleiding

Bestelnummer(s)

1.12.0248.99000
Advanced Configuration Tool (ACT) - Free
Basis met Logger en Gateway
Vrij beschkbaar via download
 
 

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de ACT Free Bundle? Vraag dan, geheel vrijblijvend, een offerte aan. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar of ga naar onze contactpagina.
Bellen kan natuurlijk ook, we zijn bereikbaar op 040-2301.922. We helpen u graag en bieden u direct praktisch advies en ondersteuning.